91 461 21 50Ankieta :

Szanowni Państwo

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, która zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2008 jest elementem składowym funkcjonującego w naszej firmie systemu zarządzania jakością i służy do pomiarów, analizy i doskonalenia procesów.

Odpowiedzi Państwa pozwolą nam dostosować oferowane przez naszą firmę usługi do Waszych potrzeb, będą dla nas cenną wskazówką.

Wszystkie przekazane informacje są i pozostaną poufne.

Dziękujemy!

ANKIETA do badania stopnia zadowolenia klientów EUROSAP-LTD:

Nazwa firmy: *

Miejscowość:

Telefon kontaktowy:

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

1. Jak ocenia Pan/Pani jakość kontaktów z pracownikami EUROSAP-LTD biorąc pod uwagę następujące kryteria: (proszę posłużyć się 5-stopniową skalą, gdzie 5 oznacza b.dobrze, a 1-bardzo źle)

A. Terminowość realizacji usług:  5-bardzo dobrze 4-dobrze 3-dostatecznie 2-źle 1-bardzo źle

B. Sposób przyjęcia zgłoszenia/ reklamacji:  5-bardzo dobrze 4-dobrze 3-dostatecznie 2-źle 1-bardzo źle

C. Znajomość branży, fachowość:  5-bardzo dobrze 4-dobrze 3-dostatecznie 2-źle 1-bardzo źle

D. Życzliwość pracownika:  5-bardzo dobrze 4-dobrze 3-dostatecznie 2-źle 1-bardzo źle

2. Jak oceniają Państwo sposób obsługi reklamacji?
 nie składaliśmy reklamacji dobry przeciętny zły

3. Jak ocenia Pan/Pani naszą firmę na tle konkurencji?
 zdecydowanie lepiej lepiej podobnie gorzej

4. Czy jesteście Państwo zadowoleni z jakości świadczonych przez naszą firmę usług?
 zadowoleni raczej zadowoleni nie zadowoleni raczej nie zadowoleni nie mam zdania

5. Co ma dla Pana/Pani największe znaczenie przy wyborze wykonawcy usług? (proszę posłużyć się 5-stopniową skalą, gdzie 5 oznacza b.dobrze, a 1-bardzo źle)

A. Krótki termin wykonania:  5-bardzo dobrze 4-dobrze 3-dostatecznie 2-źle 1-bardzo źle

B. Atrakcyjna cena:  5-bardzo dobrze 4-dobrze 3-dostatecznie 2-źle 1-bardzo źle

C. Fachowa obsługa:  5-bardzo dobrze 4-dobrze 3-dostatecznie 2-źle 1-bardzo źle

D. Udzielone gwarancje:  5-bardzo dobrze 4-dobrze 3-dostatecznie 2-źle 1-bardzo źle

E. Opinia innych firm:  5-bardzo dobrze 4-dobrze 3-dostatecznie 2-źle 1-bardzo źle

6. Jak oceniają Państwo relację cena/jakość usług w naszej firmie?
 zadawalająco bardzo dobrze dobrze nie zadawalająco

7. Co najbardziej przeszkadza w kontaktach z naszą firmą i co by Państwo zmienili? Proszę opisać.INSTALACJE NISKOPRADOWE

EUROSAP-LTD

ul. Tarniny 28, 70-763 Szczecin

Kontakt:

tel.: +48 91 461 21 50
tel.: +48 91 466 60 45
fax.: +48 91 466 60 46
e-mail:Projekt i realizacja: Klowan.pl