91 461 21 50Centrala sygnalizacji pożaru DF 6000 :


 – centrala detekcji i sygnalizacji pożaru
– zintegrowany zasilacz
– wersje jedno, dwu oraz czteropętlowe
– akumulatory dostarczane z centralą
– adresowanie programowalne wraz z liniami bocznymi
– 200 adresów w pętli

– szeroki wybór elementów peryferyjnych
– przyjazne i proste oprogramowanie
– zintegrowana drukarka w opcji
– niepowtarzalny i estetyczny wygląd

Dane techniczne:
Wyposażenie wbudowane: dotykowy ekran LCD (120/90 mm) – może być formatowany jako klawiatura Qwerty, diody LED (96) informujące o stanie systemu, zasilacz, bateria akumulatorów 2 x 12 Ah lub 4 x 12 Ah (wersja EB), drukarka (opcja), dodatkowa osłona wyświetlacza (opcja)
Tryby pracy: różne poziomy dostępu, np. użytkownik, instalator po wprowadzeniu odpowiednich kodów
Liczba pętli: 1 (DF6000/1); 2 (DF6000/2); 4 (DF6000/4)
Liczba adresów w pętli: do 200 (możliwości techniczne); do 128 (zgodnie z przepisami można programować)
Zdolność wykrywania pożaru i alarmowania: do jednej centrali można podłączyć do 512 czujek i ROP, a do każdej pętli – do 60 sygnalizatorów adresowalnych; duży wybór modułów do sterowania i monitorowania urządzeń pożarowych w obiektach
Liczba niezależnie sterowanych obwodów do konwencjonalnych sygnalizatorów akustycznych: 4 (możliwość programowania w parach); dodatkowo sygnalizatory mogą być podłączone przez moduły MPU424 lub MSU840
Napięcie znamionowe systemu [V]: 24
Napięcie zasilania sieci [V]: 230 ± 10-15%
Wyjście uszkodzeń [V/mA]: 24/30 (monitorowane)
Wyjście do sterowania urządzeniami pożarowymi [V/mA]: 24/60 (monitorowane)
Wyjście alarmowe (do stacji monitorowania) [V/mA]: 24/60 (monitorowane)
Pomocniczy przekaźnik: 1 styk przełączny, aktywowany programowo w przypadku pożaru (24 V, 1 A)
Czas podtrzymania pracy (przy awarii zasilania): zależny od obciążenia obwodu oraz rodzaju baterii
Stopień ochrony: IP30
Temperatura otoczenia [°C]: od -50 do +40
Wilgotoność [%]: maks. 5 (bez kondensacji)
Wymiary (wys./szer./gr.) [mm]: 395/495/(55 + 125) lub 395/495/(55 + 225) – wersja EB
Sposób montażu: natynkowy lub podtynkowy (we wnęce bez stosowania ramki montażowej lub osłony); gotowe otwory montażowe
Kolory: jasnoszary, grafi towy
Normy, certyfikaty, atesty: PN EN 54-2 1998, PN EN 54-4 1998, PN EN 50130-4, Certyfikat CNBOP nr 2379/2007, Świadectwo Dopuszczenia nr 0333/2008
Opis:

analogowy, adresowalny system detekcji i sygnalizacji pożaru o szerokim zakresie zastosowania i wielu praktycznych funkcjach (kontrolowanych przez użytkownika przy użyciu wyświetlacza LCD na centralce); odpowiedni zarówno do ochrony niewielkich budynków, jak i – dzięki możliwościom rozbudowy i tworzenia sieci central – do kompleksów biurowych, handlowych, usługowych czy przemysłowych; w jego skład wchodzą: centrale, czujki (temperaturowe, optyczno-temperaturowe, nadmiarowe, nadmiarowo-różniczkowe), ręczne ostrzegacze pożarowe (ROP), sygnalizatory akustyczne i optyczne, a także interfejsy; wszystkie urządzenia są w pełni kompaktybilne; w dużych obiektach centrale można łączyć w sieć – do 127 central, co daje całkowitą pojemność systemu do 65 tys. urządzeń; jedną z zalet central jest autoadresowanie wszystkich urządzeń wchodzących w skład systemu, czyli samoczynne nawiązanie z nimi łączności i przypisanie im indywidualnego adresu; znacznie przyspiesza to instalację systemu i eliminuje możliwość błędów przy programowaniu ręcznym

Instrukcja obsługi Centrala sygnalizacji pożaru DF 6000 :

[wpdm_file id=1]

Informacja na temat dostępności i cen w biurze firmy EUROSAP-LTD.INSTALACJE NISKOPRADOWE

EUROSAP-LTD

ul. Tarniny 28, 70-763 Szczecin

Kontakt:

tel.: +48 91 461 21 50
tel.: +48 91 466 60 45
fax.: +48 91 466 60 46
e-mail:Projekt i realizacja: Klowan.pl