91 461 21 50Polityka jakości :

Polityka jakości firmy EUROSAP-LTD:

 

Firma EUROSAP-LTD deklaruje gotowość zaangażowania posiadanych środków i zasobów ludzkich w celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług zgodnie z oczekiwaniami klienta.

Zdobycie i utrzymanie zaufania klientów do świadczonych usług to naczelna dewiza firmy. Dlatego też deklarujemy wysoki poziom świadczonych usług zarówno pod względem terminowym, jakościowym jak i cenowym.

 

Politykę jakości w firmie realizujemy przez:

  • zaangażowanie zarówno Własciciela EUROSAP-LTD, jak i pracowników w realizację określonych celów
  • zapewnienie wykfalifikowanej kadry poprzez systematyczne szkolenie personelu
  • motywowanie pracowników do stałego podnoszenia jakości świadczonych usług
  • współpracę tylko ze sprawdzonymi, zaufanymi dostawcami

 

Cele jakości są zapewnione przez System Zarządzania jakością ISO 9001. Wszyscy pracownicy firmy są zobowiązani do uczestnictwa w jego utrzymywaniu i usprawnianiu.

Właściciel firmy odpowiada za realizację przyjętej polityki jakości i deklaruje konsekwentne respektowanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością.

 

polityka jakosci eurosap 2018INSTALACJE NISKOPRADOWE

EUROSAP-LTD

ul. Tarniny 28, 70-763 Szczecin

Kontakt:

tel.: +48 91 461 21 50
tel.: +48 91 466 60 45
fax.: +48 91 466 60 46
e-mail:Projekt i realizacja: Klowan.pl