91 461 21 50Rodo :

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Ochrona danych osobowych – informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób fizycznych w EUROSAP-LTD z siedzibą w Szczecinie.

 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że z dniem 25 maja 2018 r.:

 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma EUROSAP-LTD z siedzibą przy ul. Tarniny 28, 70-763 Szczecin; tel. 091 4612 150, e-mail: .
  2. Osobą kontaktową jest Administrator Danych. Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych prosimy kierować na mail: lub na adres siedziby firmy EUROSAP-LTD.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań wynikających z profilu działalności firmy EUROSAP-LTD.
  4. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy (świadczenia usług), prowadzenie analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, archiwizacja, prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa, udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski.
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych w tym zakresie.
  6. Firma EUROSAP-LTD nie będzie przekazywała zbieranych danych osobowych do państw trzecich.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania, uzupełnienia, uaktualnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
  9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do współpracy.
  10. Dane osobowe pozyskiwane za pośrednictwem monitoringu przetwarzane są przez Administratora Danych tylko na potrzeby usług prawnych.


INSTALACJE NISKOPRADOWE

EUROSAP-LTD

ul. Tarniny 28, 70-763 Szczecin

Kontakt:

tel.: +48 91 461 21 50
tel.: +48 91 466 60 45
fax.: +48 91 466 60 46
e-mail:Projekt i realizacja: Klowan.pl